องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 10

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ   11 ก.ค. 2565 69
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562   2 ส.ค. 2562 58
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ. 2561   11 ส.ค. 2561 72