องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนประจำปีงบประมาณ


ออนไลน์ : 14

รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนประจำปีงบประมาณ วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565   7 ต.ค. 2565 49
รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564   12 ต.ค. 2564 87
รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563   12 ต.ค. 2563 123