องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนประจำปีงบประมาณ


ออนไลน์ : 9

รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนประจำปีงบประมาณ วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565   7 ต.ค. 2565 16
รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564   12 ต.ค. 2564 55
รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563   12 ต.ค. 2563 81