วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 จังหวัดยโสธร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนจังหวัดยโสธร" โดย นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีหัวหน้าส่วนราช


ออนไลน์ : 3

Gallery :: วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 จังหวัดยโสธร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนจังหวัดยโสธร" โดย นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีหัวหน้าส่วนราช
     วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 
     จังหวัดยโสธร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนจังหวัดยโสธร" 
     โดย นายสุวัฒน์  เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ / หน่วยงานในจังหวัดยโสธร ปกครองอำเภอมหาชนะชัย ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลคูเมือง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เข้าร่วมโครงการฯ 
     ณ ศาลาประชาคมบ้านคุ้ม หมู่ 9 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ค่ะ
วันที่ : 23 กันยายน 64   View : 21