ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร 0-4597-9764 ต่อ 1-สำนักปลัด,กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กองสวัสดิการ สังคม,2-กองคลัง,กองช่าง, 3-กองส่งเสริมการเกษตร, 4-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,5-กู้ชีพ
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000021
วานนี้ 000017
เดือนนี้ 000055
เดือนก่อน 000608
ปีนี้ 005516
ปีก่อน 006081
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 29 ก.ย. 65(ดู 6) 
  เรื่อง รับโอน (ย้าย) ตำแหน่สายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล - 30 มิ.ย. 65(ดู 28) 
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 - 30 มิ.ย. 65(ดู 20) 
  ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 25 พ.ค. 65(ดู 41) 
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ต่างสายงานในตำแหน่ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 29 เม.ย. 65(ดู 41) 
  เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  - 21 เม.ย. 65(ดู 13) 
  เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น - 20 เม.ย. 65(ดู 94) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 15 ก.ย. 65(ดู 5) 
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 ก.ย. 65(ดู 6) 
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 ก.ค. 65(ดู 5) 
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 ก.ค. 65(ดู 5) 
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 ก.ค. 65(ดู 4) 
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 ก.ค. 65(ดู 5) 
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 ก.ค. 65(ดู 4) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาโรง หมู่ที่ 7 (สายลาดยางคุ้ม ปลาปึ่ง – คลองชลประทาน) / เจ้าของโครงการ….อบต.คูเมือง.... - 9 มิ.ย. 65(ดู 17) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส าโรง หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายหนูจร แนว น้อย – ดอนปู่ตา) / เจ้าของโครงการ….อบต.คูเมือง... - 9 มิ.ย. 65(ดู 18) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2 (สายลาดยางคุ้ม ปลาปึ่ง – โรงสีข้าว) / เจ้าของโครงการ….อบต.คูเมือง..... - 9 มิ.ย. 65(ดู 18) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลไว-สำโรง - 3 มี.ค. 65(ดู 48) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 7(สายบ้านนายม้าย-นายโสภา) - 1 มี.ค. 65(ดู 54) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านคุ้ม พลไว-ชาดโง - 1 มี.ค. 65(ดู 51) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6(สายจากสี่แยกบ้านนางคูณ-สี่แยกบ้านนางแสวง จันทร์ราช) - 1 มี.ค. 65(ดู 61) 

ภาพกิจกรรม

เรื่องโครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทุกหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู 8)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 (ดู 25)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์ความรู้เรื่องยาเสพติด (ดู 97)

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (ดู 216)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 296)

ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 344)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง ของดีองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ดู 215)

ดาวน์โหลดใหม่

  เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [19 ก.ย. 65]
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 (ปี พ.ศ. 2566 – 2570) : [1 ก.ย. 65]
  เรื่อง แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2565- 2570 : [1 ก.ย. 65]
  เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 : [16 ส.ค. 65]
  เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 : [12 ก.ค. 65]
  เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 : [12 ก.ค. 65]
  เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 : [27 เม.ย. 65]
  เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [26 เม.ย. 65]
  เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [26 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร