โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 5

Gallery :: โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง ได้จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ 4,7,10 
วันที่ : 22 เมษายน 65   View : 17